Udvidelse af Hasle Sognegård

Udvidelse af Hasle Sognegård

Den 22. januar blev Hasle Kirkes nye sognegård indviet, og det er håbet, at huset i fremtiden kan danne nye fællesskaber på kryds og tværs.

Huset er tegnet af arkitekterne OOJA Architects og Kimthorsell Architects , hvor vi stod for ingeniørprojektet, herunder installationer, konstruktioner, branddimensionering og var samarbejdspartner i designfasen.

Bygherre skriver ifm. åbningen: For lidt over et år siden gik byggeriet af Hasle Kirkes nye sognegård i gang på Viborgvej. Og nu er byggeriet ved at være ved vejs ende. Officielt blev den nye tilbygning indviet den 22. januar, hvor der også var en åbningsceremoni.
Med opførelsen af Hasle Kirkes sognegård bliver et stort ønske for kirkens brugere og ansatte snart opfyldt og synligt.
“Tidligere følte vi, at vi havde ryggen mod lokalsamfundet i Hasle med vores daværende kirkehus (sognegård, red.). Det lå gemt bag træer og en præstebolig. Men med den nye bygning er det nærmest, som om vi rækker hånden ud mod samfundet,” siger præst Berit Schelde Christensen og fortsætter: “Sognegården er, set fra oven, bygget med fire takker, der alle peger ud mod det omkringliggende samfund – på samme måde som en hånd – ud mod Viborgvej.”