Udskiftning af ovenlysvinduer samt renovering af af koldtvandsystem

Udskiftning af ovenlysvinduer samt renovering af af koldtvandsystem

Vision+ har udført renoveringer af AAB afd. 35 – Trillegaarden.

Opgaverne var projektering med beboerinddragelse, udbud, projektledelse og afleveringsforretning.

Del 1:
Renovering af tagvinduer og lysningsskakte i Trillegaardens gårdhavehuse. I alt 187 boligenheder.

Projektet omfattede indledende møder med afdelingsbestyrelsen for at fastsætte udformning og budgetramme. Her tog vi også hensyn til beboernes ønsker og krav til type af vinduer, farver og udseende. Disse informationer skabte grundlag for, at vi kunne vælge den rigtige løsning i forhold til de økonomiske rammer, visualisere projektet for de øvrige beboere og til sidst indhente accept fra den godkendende bestyrelse. Dernæst sammensatte vi udbudsmateriale, stod for kontrahering med udførende parter, samt projektledelse inkl. varsling af beboere og til sidst overdragelsen.

Renoveringen omfattede udskiftning af ovenlysvinduer, samt lukning af ovenlysvinduer i køkken og bad. Projektet blev udført uden genhusning, hvilket satte krav til en udskiftningsmetode med mindst muligt indgreb i beboernes hverdag og bolig. Vision+ stod for planlægning og koordinering i samarbejde med afdelingsbestyrelsen, lokalinspektører fra AAB og de udførende parter.

Del 2:
Renovering af vandforsyningssystem i Trillegaardens rækkehuse. 113 boligenheder. Projektet omfattede udbud, kontrahering, projektledelse og afleveringsforretning. Renoveringen omfattede desuden udskiftning af koldvandsrør i kælderetagen, samt stikledninger i jorden mellem blokkene.

Del 3:
Renovering af faldstammer i Trillegaardens boligblokke. Projektet omfattede ligeledes udbud, kontrahering, projektledelse og afleveringsforretning. Herunder udskiftning og renovering af faldstammer i kælderetagen.