Tilstandsvurdering af tagkonstruktion

Tilstandsvurdering af tagkonstruktion

Tilstandsvurdering af tagkonstruktion for Boligforeningen AAB.

Opgavens indhold: Handlingsanvisende tilstandsvurdering.

I forbindelse med en større renoveringsproces har AAB Aarhus modtaget rådgivning og analysemateriale fra Vision+. Her assisterede vi ved en gennemgang samt tilstandsvurdering af tagkonstruktionen i et større boligområde, da taget stod for en gennemgående renovering.

Vision+ foretog en visuel inspektion og efterfølgende analyse af tagkonstruktionen og bygningen generelt. I tillæg her til foretog Vision+ også en lang række forskellige prøver, der blandt andet tæller stikprøver af fugtighedsniveauet i trækonstruktionen. Alt blev samlet i en overskuelig handlingsanvisende vurdering af den aktuelle isoleringstykkelse og tilstand.