Renovering af ventilationssystem

Renovering af ventilationssystem

Renovering af ventilationssystem i AAB afd. 17 – Fjældevænget

Opgavens indhold: Projektet omfattede indledende møder med afdelingsbestyrelse og lokalinspektør fra AAB for at fastsætte udseende og kvalitet i forhold til budget.

Vi udfærdigede udbudsmateriale, og udførte kontrahering med udførende. Vi udførte projektledelse, beboervarsling med information om projektet og koordinering af adgang til lejligheder og kælderrum.

Fjældevænget omfatter 10 blokke med 2-3 etager med kælder. Byggeriet er elementbeton og fladt tag med tagpap. Hver opgang har udsugning fra bad, toilet og køkken via kanaler til boksventilator på tag. Som en del af projekteringen blev det besluttet, at dele anlæggene op så der fremover skulle være delt udsugning til hver side i opgangen. En til hhv. højre og venstre. Herved opnåede vi en bedre behovsstyring, og dermed en størst mulig energibesparing.

Endvidere skulle alle kanaler renses helt fra motor til emhætte i lejligheder, hvilket omfattede en høj grad af beboeradvisering og inddragelse, da der skulle renses fra lejligheden. Emhætterne blev samtidigt udskiftet og indreguleret med det nye anlæg. Denne koordinering stod Vision+ for i samarbejde med afdelingsbestyrelse og udførende håndværkere.