Renovering af Vaskehal

Renovering af Vaskehal

Ombygning af servicestation til moderne F24 vaskehal

Vision+ har for F24/Q8 Danmark A/S gennemført endnu et projekt fra A-Z. Startende fra myndighedsdialog og høring til en endelig igangsætning af moderne bilvaskeanlæg. Projektet indebar nedrivning af ældre salgsbygning og lagerlokaler og F24 stationen fremstår efter opbygningen som et tidssvarende og flot anlæg med et minimum af vedligeholdelsesbehov for bygherre.

I processen stod Vision+ for projektering af:

Terrænprojekt herunder, opbygning til kørebanearealer, kloak og regnvand, olieudskiller fundering og belægningsarbejde, bygningsstatik og vasketeknik
Ombygningen indebar tillige flytning af stationens brændstofteknik til nyt teknikskur, herunder rørprojektering til brændstof, svag og stærk strøm, ATEX sikring og teknikrumsindretning. Konstruktionsdesign og projektering.

Vaskehallen kan ses og prøves ved F24 Skælskør