Q8 til F24

Q8 til F24

Ombygning af brændstofstation fra butik til ubemandet automatanlæg

Opgavens undhold: Lukning af butik, rebranding, renovering af brændstofsystem og opsætning af nye tankstandere.

I forbindelse med omlægning fra en bemandet Q8 til et F24-anlæg uden bemanding,  udførte vi omfattende bygherrerådgivning, projektledelse, myndighedsprojekt og projektering for Q8 Danmark A/S.

I forbindelse med konverteringer sker følgende arbejde som Vision+ projektleder: Stationen bliver rebrandet til automatdrift, og samtidig bliver der udført en gennemgribende renovering af bygninger og belægninger. Butiksområdet bliver revet ned eller inddækket med ny facade. Forpladsen bliver renoveret således, at der kan foregå salg af alle fire brændstofprodukter fra 2 standere. Dette kræver ofte nye brændstofrør og omfordeling af brændstofprodukter i oplagstanke.

Vision+ har som bygherrerådgiver og projektleder udført mere end 40 konverteringssager, på stationer i  hele landet, der har fået lukket butikken, og hvor brændstofsalget er omlagt til automatdrift.