Opbygning af nyt Diesel anlæg efter forureningsoprensning

Opbygning af nyt Diesel anlæg efter forureningsoprensning

I forbindelse med forureningsoprensning har Vision+ stået for flytning og opbygning af Dieselanlæg ved ny placering, da der skulle afgraves forurenet jord under det eksisterende anlæg. Det nye anlæg blev udført med Vision+ som projekterende og udførende projektleder, inkl. myndighedsprojekt og aflevering.

Det nye anlæg fungere rigtigt godt og er blevet taget godt imod af anlæggets brugere. Opgaven blev afleveret til tiden og indenfor aftalt økonomisk ramme.

Oversigtsfoto
Tilsyn ved udgravning