Nybyg for McDonald’s

Vision+_ McDonald's Restaurant

Nybyg for McDonald’s

3 nye familierestauranter

Vision+ har som rådgiver, projektleder og bygherrerådgiver, stået for udførslen af 3 nye McDonald’s restauranter i Danmark.

Vi har gennem de sidste år udført en række om- og tilbygningssager for McDonald’s i Danmark. Dette arbejde har givet Vision+ et indgående kendskab til de indretningsønsker, behov og krav til optimering som McDonald’s stiller for at kunne drive en professionel restaurant.

På baggrund af dette kendskab har McDonald’s Danmark valgt Vision+ til at udarbejde et bygningskoncept til fremtidens restauranter. Efter at McDonald’s hovedkontor har godkendt designlinien har Vision+ fortsat projekteringsarbejdet i løbet af efteråret, frem til at vi nu har holdt aflevering og åbning i 3 restauranter.. Første restaurant bliver udført i Vordingborg. Første spadestik blev taget i uge 45 og entreprenøren forventer at aflevere medio marts 2020.

Restauranterne er udført med helt nyt design, for at opnå bedst mulig udnyttelse af pladsen, både for kunderne og for personalet. Bygningerne er udført som beton element byggeri, med et flot sandfarvet udtryk.

Vision+ rolle

Vision+ har i forbindelse med opførelse af de tre restauranter udført hele projekteringsdelen, fra skitseprojekt med design af bygningens udtryk og indretning. Derudover har vision+ indhentet myndighedstilladelser til restauranterne og skiltningen, og spildevandstilladelse. I gennem hele fasen har Vision+ arbejdet tæt med McDonald’s tekniske afdeling, og den udførende totalentreprenør JV konstruktion. Vision+ har som bygherrerådgiver i processen stået som tovholder for byggemøder og koordineringsmøder med alle de involverede parter. Det har været en super spændende proces som vi alle i Vision+ har været involveret i med stor faglig tilfredsstillelse.

De nye restauranter kan ses i Brande, Ikast og Vordingborg.

Vision+_Visualisering McDonald's Restaurant Vision+ Elementmontage McDonalds Vision+_ McDonald's Restaurant Vision+_ McDonald's Restaurant udført