Lethal I Harboøre, tildelt Olympisk bronzemedalje

Lethal I Harboøre, tildelt Olympisk bronzemedalje

Byggeriet blev af IOC tildelt en Olympisk bronzemedalje

Se film fra tildelingskomiteen her

Lokale og anlægsfonden (LOA) indbød i starten af 2012 til samarbejde omkring udvikling/videreudvikling af en ny type idrætshal. Tre teams blev prækvalificeret til at indgå i et samarbejde/ workshopforløb omkring ”Version II” af fondens Lethaller. Vision+ og JaJa architects teamede  op om denne opgave der var underlagt en stram anlægsøkonomi på maks 5 mio. hvorved der skulle tænkes kreativt og strengent for at komme i mål.

Vision+ rolle

Vores rolle i det samlede forløb, har været at give teknisk ”know-how” til den arkitektoniske proces, og herigennem præge denne, sådan at vi i fælleskab har opnået et mere gennemtænkt byggeri i dets helhed, som stadigt hang sammen i forhold til konstruktionen. Vi har udført konstruktionsberegninger og indeklimatiske vurderinger, der har ført til en vifte af arkitektoniske undersøgelser. Via vores forskellige faglige kompetencer og dialog kom vi frem til et byggeri, der indeholder både arkitektoniske smukke, såvel som tekniske løsninger, som alt sammen tilgodeser en idrætshal bedst muligt.

Samarbejde med: JAJA architects

Hallen står opført i Harboøre. Se flere billeder fra området her og film af projektet her.