Kalø Slotsruin

Kalø Slotsruin

Vision+ har i samarbejde med MAST-Studio, MAP Architects og Marco Mercuri udarbejdet opbygningen af den indre trappe i Kalø Slotsruin.

Kalø Slotsruin er en af Danmarks bedst bevarede middelalderborge, og projektet er en del af Realdanias initiativ “Stedet Tæller” og “Steder i Landskabet” om udvikling af de stedbundne potentialer på udvalgte steder i Danmarks yderområder. Opgaven omfatter ny udformning af ankomst, parkering, stiforbindelse til slotsruinen og udsigtstårn. Vision+ bistod designet af en trappekonstruktionen til slotsruinens tårn.

I processen benyttede vi 3D-modellering og beregning som en essentiel del af samarbejdet. Dette er valgt for at kunne sikre tolerancekrav til den gamle ruin og som en fantastisk metode til at kommunikere den komplekse geometri mellem projektets involverede parter. Trappen der blev gentegnet ikke mindre en 72 gange er kun fæstnet 4 stedet. Dette er for at tårnet ikke tager skade, og også, så trappen vil kunne fjernes om mange år, hvis det ønske skulle opstå.

I opstarten 3D-scannede vi ruinen, hvilket dannede baggrund for designprocessen. Selvsagt også kontrolleret af projektets arkitekter. Udveksling af 3D-modellerne har gennem hele forløbet gjort, at vi som ingeniører let og hurtigt, kunnet forstå feedback og ønske til ændringer og give teknisk feedback på konsekvenserne.

Projektet havde officiel åbning 13. januar 2016.

Samarbejde med: MAP Architects (hovedrådgiver) MAST-Studio, og Marco Mercuri.