Jelling Sognehus – Konkurrenceprojekt

Jelling Sognehus – Konkurrenceprojekt

Prækvalificeret til konkurrencesamarbejde omkring udformning af nyt sognehus i Jelling.

Projektet blev fremhævet i Juryens betænkning med følgende kommentar; ”Forslaget har en meget udførlig og overbevisende teknisk beskrivelse, og især afsnittet omkring hvorledes projektet forholder sig til bæredygtighed, energi og miljørigtig projektering er i særklasse.”

Vores rolle i konkurrenceforløbet, var at give teknisk ”know-how” til den arkitektoniske proces og her igennem præge denne, så vi i fællesskab kunne opnået et mere gennemtænkt byggeri i dets helhed. Vi bistod med konstruktionsberegninger og indeklimatiske vurderinger, der har ført til en vifte af arkitektoniske undersøgelser.

I dette projekt har energimæssige aspekter været prioriteret højt. Sognehuset er således designet i tæt samarbejde mellem arkitekter og ingeniører, for at sikre den helt rigtige integration af energi- og indeklimamæssige tiltag. – Et godt indeklima kræver den rette kombination af luft, lys og lyd, og vi har lagt stor vægt på at skabe et design med velfungerende og enkle indeklimaløsninger, hvor vi integrerer design, arkitektur, tekniske løsninger og de måder, hvorpå mennesker bruger bygningen.

Via forskellige faglige kompetencer og dialog er vi endt ud med et byggeri, der indeholder både arkitektoniske såvel som tekniske løsninger, som alt sammen tilgodeser et sognehus bedst muligt.

Der har fra starten af projektet været meget fokus på økonomien. Vision+ har også her bidraget med viden og løsninger, der har medført et økonomisk afstemt byggeri.

Samarbejde med: OOJA Architects, Kimthorsell Architects og LOOP Architects