Førsynsrapport, Århus Universitetshospital, Risskov

Førsynsrapport, Århus Universitetshospital, Risskov

I forbindelse med AAB Århus´s erhvervelse af de fredede bygninger på det psykiatriske hospital i Risskov har Vision+ udarbejdet en førsynsrapport. Denne er udarbejdet med baggrund i bekendtgørelse nr. 771 af 27/06/2011 om bygningsgennemgang (førsyn) ved ombygning af og tilbygning til en eksisterende bygning mv. Førsynsrapporten skal understøtte det videre arbejde med omdannelse af byggeriet til almennyttige boliger med en fantastisk beliggenhed i smukke rammer.