Fejlsøgning og udskiftning af tekniske installationer

Fejlsøgning og udskiftning af tekniske installationer

AAB-Århus afd. 5 – Teglgården
Ejendommen er udført i mursten og har mansardtag med vingetegl.

Opgavens omfang: Anlægget havde problemer med at kunne levere vandflow nok i perioder med spidsbelastning.

Efter at leverandør og VVS montør havde opgivet at finde fejlen blev Vision+ inddraget for at fejlfinde og projektere en løsning på problemet. Løsningen blev fundet ved at inddrage beboerne, og sammenholde deres registreringer med varmemestrenes erfaringer om anlægget, samt registreringer af flow og gennemgang af rørmaterialer.

Herved blev problemet indskrænket til vekslerne, der viste sig fejlmonteret.

Projektet omfattede renovering af varmtvandsveksler, fjernelse af varmtvandsbeholdere, samt en delvis udskiftning af eksisterende koldtvandsledninger. I forbindelse med etableringen af de nye rørledninger var der følgeopgaver som hulboringer og brandsikringer ved gennembrydning af brandsektionsvægge. Endvidere blev der nedlagt 5 eksisterende vandstik, og der blev i stedet etableret 1 nyt hovedvandstik.

Samarbejdet blev efterfølgende rost højt af både beboere og lokalinspektøren.