Etablering af nedgravede affaldssystem – Trillegården Århus

Fuldt nedgravet affaldsystem til affaldshåndtering og sortering

Etablering af nedgravede affaldssystem – Trillegården Århus

Fuldt nedgravet affaldsystem til affaldshåndtering og sortering

Vision+ har som rådgiver og projektleder for det omfattende projekt med etablering af nedgravede affaldsløsninger, for AAB afd. 35 Trillegården i Aarhus, afleveret det færdige projekt, til stor tilfredshed.

Som løsning valgte bygherre Århus modellen. valget blev truffet efter grundige overvejelser og sammenligning af alternative løsninger.

M101, Århus Modellen, er en løsning der varetager bygherres ønske om at få skrald væk fra gårdrum, stier og veje, og samtidig frigøre plads. Med denne nedgravede affaldscontainer til affaldshåndtering og sortering blev projektet implementeret af Vision+ og indarbejdet i afdelingens arealer. Dermed har alle beboere fremover en nem adgang til at bortskaffe deres affald. Samtidig undgås problemer med lugtgener, og rotter.

Løsningen er underjordisk og fylder dermed ikke så meget visuelt eller på opholdsarealerne. Kun indkasthus er over belægningen på terræn.

Vision+ rolle

Vores rolle i det samlede forløb, har været at finde en teknisk løsning, der kunne tilgodese affald varmes krav for tømning og sortering, samt bygherres krav til det visuelle og brugerbetjeningen.

Vision+ har stået for projektet i alle faser, design, skitseprojektering, forprojekt, udbudsprojekt, og udførselsprojekt med projektledelse og aflevering til bygherre. Projektet blev afleveret sommer 2020.

AAB aarhus afd. 35
Fuldt nedgravet affaldsystem til affaldshåndtering og sortering