Energitjek af kursuscenter

Energitjek af kursuscenter

Energitjek af Fjordvang Kursuscenter

Opgavens indhold: Analyse af energipotentiale og handlingsanvisende rapport.

Vision+ gennemgik alle bygningerne tilhørende Fjordvang Kursuscenter med henblik på at fastlægge deres energipotentiale. I den forbindelse blev der udført en besigtigelse af huset og dets varmeinstallationer, samt en gennemgang med termografiudstyr, for at lokalisere kuldebroer og dermed varmetab.

I processen fra analysen af energipotentialet til den handlingsanvisende rapport til kunden, arbejdede vi aktiv med at inkorporere kundens ønske om vedligeholdelsesfrie varmekilder. Besigtigelsen mundede ud i en vurderende analyse af Fjordvangs muligheder for at implementere jordvarme i stedet for det nuværende oliefyr.