Benzinstationer

Benzinstationer

Brændstofteknik Benzinstation

Benzinstationer og brændstofteknik

Vision+ har specialiseret sig indenfor brændstofteknik, hvor vi kan projektere og projektlede alle faser af dit projekt. Vi har udført projektering og nybygning af både benzinstationer og automatanlæg, og har ligeledes stået for renovering, projekteret service og styret bygningsopgaver til den store guldmedalje.

Vi har i Vision+ samlet en dyb og specialiseret viden, og holder os opdateret for din skyld. Vores  rådgivning i henhold til gældende lovgivning og forskrifter sikrer udførelsen med et højt sikkerhedsniveau. Nogle af spidskompetencerne er samlet indenfor:

  • Benzinstationsbekendtgørelsen
  • Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkørertøjer (Dampretur)
  • Olietankbekendtgørelsen
  • Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlig vædske
  • Klassifikation (ATEX) og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugsanlæg
  • Arbejder i forbindelse med kommunernes miljøtilsyn med benzinstationer

Et lille udvalg af Referencer:

Hos Q8 og F24 er Vision+ tilknyttet som fast rådgiver

For F24 – Projektledelse i forbindelse med opførsel af nyt automatanlæg i Tinglev og Hundested.

For Q8 – Standerudskiftninger og forpladsopgraderinger tanknedlægninger og renoveringsopgaver. Nyligt har Vision+ stået for brændstofentreprisen på opførslen af to nye og spektakulære motorvejsanlæg ved Låsby.

 

For IDS – Opbygning af nyt anlæg i Padborg, samt renoveringsopgaver.